Forsränning

Mårdseleforsens

Café & Restaurang

 

En del av Aurora Borealis HB

 

Telefon: 073-0933 006

Spänning & naturupplevelse på en och samma gång! Det kan ni uppleva om ni bokar en forsränningstur med våra kollegor på Wilderness Adventures eller Forsknäckarna

 

Dom erbjuder forsränning i övre och nedre Trollforsarna i Ekorrsele samt i forsarna nere i Vindeln.

Med längder på ca 1100 meter och med 8 meters fallhöjd tillhör forsarna i Ekorrsele de bästa forsar man kan ränna i Sverige.

Forsränningen i Vindeln där forsarna är lite snällare, men fortfarande erbjuder mycket bra forsränning är ett perfekt alternativ när någon i gruppen är under 15 men över 12 år.

 

Givetvis utrustas ni som gäst med våtdräkt, våtskor, flytväst och hjälm innan vi ger oss ut i den fria och vilda Vindelälven. Vindelälven är en av de få outbyggda älvarna som finns kvar i Sverige & Europa.

 

Läs mer om forsränningen här